1. Giới thiệu khái quát về DFC

DFC là một (01) trong bốn (04) đơn vị thành viên thuộc DFC GROUP gồm các công ty thành viên như sau: 

 • Công ty CP dịch vụ tài chính và xử lý nợ DFC
 • Công ty Luật TNHH Tư vấn Thu Nợ DFC
 • Công ty CP Bê tông Vạn Trường Thành
 • Công ty TNHH Khai thác quản lý nhà và Đấu giá tài sản PMA

 Các ngành nghề kinh doanh chủ yếu của DFC GROUP hoạt động trong các lĩnh vực:

 • Dịch vụ Tư vấn pháp lý
 • Dịch tư vấn, giải quyết thu hồi nợ khó đòi
 • Sản xuất kinh doanh bê tông thương phẩm
 • Đấu giá tài sản
 • Dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư

2. Lịch sử hình thành của DFC

 • 2004: Chính thức thành lập Công ty TNHH Dịch vụ Hậu mãi Công lý vào ngày 06/4/2014; với ngành nghề chính là tư vấn pháp luật và thu hồi nợ cho các tổ chức doanh nghiệp trong và ngoài nước.
 • 2007: Công ty Công Lý đổi tên thành Công ty CP Doanh nghiệp Doanh nghiệp trẻ Việt Nam, sau đó là Công ty CP Dịch vụ Tài chính và Xử lý nợ DFC thuộc Hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Đức; và thành lập mới Công ty Luật VLETCO .
 • 2012: Đổi tên Công ty Luật VLETCO thành Công ty TNHH Luật Tư vấn Thu Nợ DFC.
 • 2012- hiện tại: Công ty Luật Tư vấn Thu nợ DFC hoạt động với ngành nghề chính là tư vấn pháp lý và tư vấn giải quyết thu hồi nợ.

3. Đội Ngũ Nhân Viên Của DFC

 •  Số lượng: 23 Luật sư, Chuyên viên pháp lý.
 •  Chuyên môn: Luật Kinh tế, Dân sự, Hình sự.
 •  Kinh nghiệm: Trung bình 03 năm, nhiều nhất 15 năm, ít nhất 01 năm.

4. Văn hóa doanh nghiệp

 • Chú trọng, tập trung vào trải nghiệm khách hàng.
 • Trung thực, chân thành, làm đúng cam kết.
 • Thấu hiểu, sẻ chia, giúp đỡ đồng nghiệp đồng hành tiến bước.
 • Kỷ luật xuất hiện trong mọi quy trình, hoạt động của Doanh nghiệp

 

 

Luật sư DFC tư vấn pháp luật trên phương tiện truyền thông