DFC Công ty tư vấn luật - Tư vấn, giải quyết tranh chấp ly hôn

Biểu mẫu

A-Z thủ tục đăng ký lại giấy khai sinh

Câu hỏi: “Thời gian vừa rồi khi cần dùng giấy khai sinh vào một số việc tôi mới phát hiện việc bị mất giấy khai sinh. Tôi có đến UBND xã để xin cấp lại Giấy khai sinh nhưng do thay đổi đơn vị hành chính nên Giấy khai sinh của tôi đã bị thất lạc….